Müügitingimused

 ÜLDTINGIMUSED

1.1.   Käesolevad müügitingimused kehtivad www.kift.ee (edaspidi internetipoes), mida haldab DAKOTA OÜ;

1.2.   Müügitingimused reguleerivad DAKOTA OÜ (edaspidi müüja) ja internetipoes ostu sooritava isiku (edaspidi klient) vahelisi tekkivaid õigussuhteid;

1.3.   Müügitingimustes reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusnormidest;

1.4.   Internetipoes ostu vormistamisega kinnitab klient, et on tutvunud käesolevate müügitingimustega ning nõustub neid järgima;

1.5.   Müüja on õigus ette teatamata ja ühepoolselt müügitingimusi muuta. Kliendi jaoks kehtivad ostu sooritamise hetkel kehtinud müügitingimused.

 

2.    LEPINGU SÕLMIMINE

2.1.   Kliendil on võimalik osta internetipoes müüja poolt pakutavat kaupa;

2.2.   Kliendi ja müüja vaheline müügileping jõustub hetkel, kui kliendi poolt tasutud kauba ostuhind on laekunud müüja arveldusarvele, mis on LHV Pank EE167700771002013984 või Swedbank AS EE232200221065552916

3.    KAUBA KOHALETOIMETAMINE

3.1.   Kaup tarnitakse kliendile esimesel võimalusel peale müügilepingu jõustumist, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul, juhul kui toote lisainfos ei ole märgitud teisiti. 

3.2.   Kaup toimetatakse kliendini Eesti Vabariigi piires kliendi poolt valitud Itella Smartposti pakiautomaati.

 

1.Itella Smartpost pakiautomaat

1.1.   Kohaletoimetamine on tasuta juhul, kui ühe tellimusega ostetud kauba kogusumma on vähemalt 125 eurot. Väiksema tellimuse korral on kohaletoimetamistasu 3,90€;

1.2.   Müüja saadab kliendi poolt tellitud kauba kliendi määratud SmartPOST pakiautomaati;

1.3.   Kaup jõuab pakiautomaati 1-3 tööpäeva jooksul alates makse laekumisest Kift Disain arvelduskontole;

1.4.   Kui tellitud kaup on jõudnud SmartPOST pakiautomaati, saadetakse kliendile selle kohta teade SMS-i teel, mis sisaldab pakiautomaadi avamiseks vajalikku uksekoodi;

1.5.   Kui klient ei lähe pakile õigeaegselt järgi ja pakk saadetakse tagasi, jäävad kulutsed kliendi kanda;

1.6.   Pakki hoitakse automaadis 7 päeva;

 

4.    TELLIMUSEST TAGANEMINE VÕI ÜMBER VAHETAMINE

4.1.   Kauba tagastamise või ümber vahetamise soovist andke meile teada e-maili info@kift.ee teel. Selgitusse lisage, millise kauba soovite tagastada või ümber vahetada ning tagastamise/ümber vahetamise põhjus;

4.2.   Ostetud kaupa on võimalik tagastada või ümber vahetada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest kliendi poolt valitud SmartPOST pakiautomaadist.

4.3.   Kauba tagastamiseks või ümber vahetamiseks tuleb kaup viia originaalpakendis kauba üleandmise kohta. Kauba tagastamine ainult juhul, kui kaup on originaalpakendis ja kasutamata.

4.3.1. SmartPOSTi pakiautomaati tellitud kaup tuleb tagastamiseks viia SmartPOST pakiautomaati.

4.4.   Kauba tagastamine või ümber vahetamise eest tasub transpordikulud kauba tellija. 

4.7.   Tagastatud kauba eest makstakse raha tagasi 14 tööpäeva jooksul.

4.8.   Kauba eest tasutud summa tagastatakse ilma postikuluta kliendi arveldusarvele juhul, kui tagastatav kaup on rikkumata, määrdumata, siltidega, originaalpakendis ja kõikide osadega millega kaup kätte saadi. Juhul kui peale tagastamist ilmneb, et tagastus ei vasta Müügitingimustes toodud tingimustele, siis raha ei tagastata.

4.9. Garatii küsimustes pöörduge info@kift.ee või +372 56 689 721. Dakota OÜ garantiitingimused on vastavuses EV seadusandlusega.

5.    ISIKUANDMETE KÄITLEMINE

5.1.   Klient annab internetipoe kasutamisega nõusoleku müüjale (isikuandmete töötlejaks on Dakota OÜ) enda isikuandmete töötlemiseks käesolevas lepingus sätestatud tingimustel;

5.2.   Isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning neid kasutatakse teenuse osutamiseks;

5.3.   Müüjal on vajalik teatud isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele seoses kauba kättetoimetamisega;

5.4.   Müüja järgib isikandmete kaitsega seotud seadusandlust ning tavasid ja ei edasta kliendi isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

 

6.    VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

6.1.   Müüja ja klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses;

6.2.   Tarbijalemüügi puhul vastutab müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega;

6.3.   Müüja vastutab ka asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis tekib pärast juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üleminekut ostjale, kui asja lepingutingimustele mittevastavus tekkis müüja kohustuste rikkumisest tulenevalt;

6.4.   Müüja ei vastuta asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui ostja lepingu sõlmimisel asja lepingutingimustele mittevastavust teadis või pidi teadma;

6.5.   Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud);

6.6.   Müüja vastutab kliendi ees maksimaalselt kauba müügihinna ulatuses.

 

7. MUUD TINGIMUSED

7.1.   Müüjal on õigus keelduda kliendilt tellimuse vastuvõtmisest ja müügilepingu sõlmimisest omal äranägemisel;

7.2.   Poolte vahelised kauba ostmisega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse.

7.3.   Kõik e-poes toodud hinnad on eurodes. Hinnad ei sisalda käibemaksu – ettevõte ei ole käibemaksukohustuslane.

Küsimuste, ettepanekute korral saatke email info@kift.ee või helistage +372 56 830 860/ +372 56 689 721